Sammen med det kvinnelige sosiale nettverket Heja Livet, med over 86 000 følger, kaster Odd Molly seg ut i et spennende nytt eventyr! Denne september inviterer Odd Molly og Heja Livet 9 svenske entreprenører og rollemodeller på en seiltur i Egeerhavet. Oppdraget er å sammen stille spørsmål om entreprenørskap, mot, drømmer og utfordringer. Følg med fore flere oppdateringer og oppløftende inspirasjon!

#aim4thehorizon #hejalivetxoddmolly

Love,
Odd Molly
Deltakere:
Carro Levy – Heja Livet, Filippa Orback – Odd Molly,
Sofie Johansson – Loving Sailing, Katarina Gospic – vitenskapskvinne, lege, Elinor Samuelsson - Experience Designer og talsmann, Linda-Marie Nilsson – blogger, Kim Gynnerstedt – HER Global Network, Victoria Carlsson – Denjo Dogs, Mikaela Åkerman – journalist, Sandra Stadelmann – digital nomad, Agnes Maltesdotter – fotograf & Alexandra Kentsdottir – filmregissør.